Wznowienia granic

wznowienie granicWznowienie granic to czynności geodezyjne mające na celu określenie położenia punktów granicznych nieruchomości. Wznowienie jest nam potrzebne gdy nie mamy pewności co do przebiegu granic i chcemy wyjaśnić wszelkie niejasności z tym związane.

Czynności geodety

Geodeta zgłasza prace we właściwym Ośrodku Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie nabywa licencje i pobiera materiały archiwalne. Następnie wykonuje analizę dokumentacji prawnej i technicznej i przygotowuje się do wywiadu terenowego.

Po wykonanej analizie materiałów, w trakcie wywiadu terenowego geodeta odszukuje, wznawia lub ustala punkty graniczne działki. Zawiadamia także strony postępowania (tj. właścicieli sąsiednich działek) celem wskazani praw przebiegu prawnej granicy nieruchomości. Podczas spotkania na gruncie dochodzi do spisania stosownego protokołu granicznego jako potwierdzenie prac geodezyjnych.

Na koniec wyżej wymienionych czynności geodeta sporządza operat techniczny ze wznowienia znaków granicznych i przekazuje go do Ośrodka Dokumentacji geodezyjnych i Kartograficznej.

Co otrzymuje inwestor?

Dzięki wskazaniu położenia punktów granicznych działki, zleceniodawca jest pewny przebiegu granic swojej nieruchomości. Punkty graniczne zostają zastabilizowane kamieniami betonowymi lub innymi znakami geodezyjnymi w zależności od specyfikacji nieruchomości, na której prowadzone są prace.

Czas wykonania wznowienia granic

Czas wykonania wznowienia/ustalenia granic zależy od wielu czynników, m.in. od dostępności i jakości materiałów archiwalnych czy też czasu oczekiwania na weryfikację operatu w ośrodku. Zawsze jednak należy pamiętać, iż w interesie geodety jest jak najszybsza realizacja zlecenia.