Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

aktualizacja ewidencji gruntów i budynkówAktualizacja ewidencji gruntów i budynków – to szereg prac geodezyjnych mających na celu wprowadzenie nowych informacji, które wynikają z odrębnych dokumentów takich jak księgi wieczyste, decyzje wydziałów budownictwa i inne.

Przykłady aktualizacji  danych ewidencji gruntów i budynków:

  • zmiana oznaczenia lub powierzchni użytków gruntowych w działce – sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych działki stanowiącego podstawę wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów,
  • zmiana funkcji budynków na działce – sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych budynku stanowiącego podstawę wprowadzenia zmian w ewidencji budynków,
  •  doprowadzenie do zgodności danych w księdze wieczystej z danymi ewidencji gruntów i budynków poprzez sporządzenie wykazu synchronizacyjnego.