Mapy do celów projektowych

mapa do celów projektowychMapę do celów projektowych wykonuje się na potrzeby projektu budowlanego. Zakres mapy obejmuje obszar inwestycji wraz z otoczeniem i przedstawia aktualną sytuację terenową.

Czynności geodety

Pierwszy etap to zgłoszenie prac geodezyjnych we właściwym dla danego obszaru Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem otrzymania materiałów niezbędnych do opracowania mapy oraz licencji zezwalającej na ich wykorzystanie.

W kolejnym kroku należy przeprowadzić analizę otrzymanych materiałów i następnie udać się na wizję terenową. Na miejscu przeprowadza się oględziny terenu oraz dokonuje pomiaru sytuacyjno – wysokościowego.

Wyniki pomiarów zostają opracowane w formie operatu technicznego przekazanego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W skład operatu technicznego wchodzi mapa do celów projektowych, której uwierzytelnione kopie zostają przekazane na ręce inwestora.

Co otrzyma inwestor?

Inwestor otrzymuje komplet map w formie papierowej, które są uwierzytelnione i opatrzone urzędowymi pieczątkami.

Dodatkowo zleceniodawca otrzymuje od geodety mapę cyfrową w odpowiednim formacie. Zazwyczaj jest to format pliku DXF, DWG lub PDF.

Czas wykonania mapy

Sporządzenie operatu geodezyjnego i mapy cyfrowej trwa około 1-2 tygodni. W zależności od wielkości inwestycji ten czas może być zróżnicowany.

Na uwierzytelnioną dokumentację w wersji papierowej należy czekać do 3-4 tygodni