Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

inwentaryzacja budynków geodezjaInwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych to prace geodezyjne (pomiary, analiza dokumentacji projektowej, tworzenie map), w wyniku których powstaje dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. Pełen zakres pomiarów inwentaryzacyjnych obejmuje:

  • Budynki z elementami zagospodarowania terenu i przyłącza : wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe i inne
  • Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, energetyczne i inne
  • Inne obiekty budowlane

Czynności geodety

Pierwszy etap to zgłoszenie prac geodezyjnych we właściwym dla danego obszaru Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem otrzymania materiałów niezbędnych do opracowania mapy oraz licencji zezwalającej na ich wykorzystanie. W zgłoszeniu prac należy wyznaczyć zakres i obszar planowanych prac, który wcześniej ustala się z inwestorem.

Następnym krokiem jest analiza otrzymanych z PODGiK materiałów oraz wizja terenowa, podczas której porównuje się obiekt podlegający inwentaryzacji z projektem budowlanym oraz dokonuje pomiaru obiektów objętych inwestycją.

Na podstawie pomiarów geodezyjnych oraz zebranych materiałów geodeta opracowuje mapę i operat techniczny, który następnie przekazuje do weryfikacji w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym.

Po pozytywnym wyniku weryfikacji, mapa z inwentaryzacji powykonawczej z opisami technicznymi jest gotowa do przekazania dla inwestora.

Co otrzymuje inwestor?

Inwestor otrzymuje mapy z inwentaryzacji powykonawczej. Ilość map powykonawczych zależy od rodzaju inwestycji.

Ile to trwa?

Inwestor otrzymuje mapy z inwentaryzacji powykonawczej po około 3 tygodniach od zlecenia pomiarów geodezyjnych.